Om

Da vi begge går op i natur, narurpleje og biodiversitet, ja så vil vi selvfølelig også selv gerne bidrage.
Derfor har vi anskaffet os nogle Dexterkøer.

Dexter kvæget stammer oprindeligt fra det keltiske Irland. Det er en af de ældste kvægracer i verden og en af de mindste.
Dexter er en kombinationsrace, der både kan producere kød og mælk. De små Dexter er skånsomme for naturen og ødelægger mindst muligt på lavtliggende jorde.
De bruges derfor også til naturgenopretning og naturpleje. De er lige velegnet til at gå på marginaljord som på frodige græsmarker.
Kødet er magert, fintfibret og særdeles velsmagende.
Udskæringerne er små, meget passende for en lille familie.

En tyrekalv på 2 år vejer slagtet ca. 190 kg. Dexter er hårdfør, de trives lige godt i Australiens ørken, Canada’s sne, Schweiz’s alper og i det omskiftelige danske vejrlig.
Vores køer og kalve går derfor og plejer strandengen ved Fårup Lund – Nykøbing Mors. Derudover har vi lejet en lille eng lige ved ejendommen, hvor der ligeledes går en enkelt dexterko med kalv plus vores får.
Vores får er racerne gotlænder og spelsauer – begge racer er ekstensive racer og utrolig hårdfør.

Vi sigter på at lave god naturpleje og klimavenlig kød som skal sælges i butikken.

Vi er altid klar til en snak om får, køer og naturpleje 🙂